Vyhľadávanie

Skip Navigation Links > ODVOLANIE

Odvolanie

Obsah tejto webovej stránky slúži na informačné účely a nepredstavuje lekársku pomoc. Obsah nie je určený ako náhrada za odbornú lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu. S otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu vyhľadajte radu lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Nikdy nezanedbávajte odbornú lekársku pomoc len preto, že ste si prečítali niečo na tejto webovej stránke.

Skúsenosti zákazníkov s produktmi spoločnosti Kamedis sa môžu individuálne líšiť. Výsledky uvedené v referenciách sú od skutočných zákazníkov, ktorí použili produkty Kamedis, ale automaticky z toho nevyplýva, že podobné výsledky sú zaručené. Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu pokožky, citlivosti, veku a doby starostlivosti o pokožku, ako aj od spôsobu aplikácie.

Pred použitím sa odporúča vyskúšať produkt na malej ploche kože, aby sa zistila citlivosť alebo alergická reakcia. Ak sa objaví podráždenie, aplikáciu primerane upravte. Ak podráždenie pretrváva, prestaňte ho používať a v nepravdepodobnom prípade silného podráždenia vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Spoločnosť neberie na seba zodpovednosť za akékoľvek nepriaznivé následky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania našich produktov.

Máte podozrenie, že máte zdravotný problém alebo akútny stav? - okamžite vyhľadajte lekára.

© 2023 KamedisTM. All right reserved

Mobilná verzia

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Ochrana osobných údajov